Utförande av demonstration

Demonstrationer kan arta sig olika beroende på vem som utför själva demonstrationen. Demonstratörer finns det många, men hur många behärskar tekniken till fullo?

Jag själv , Anna Grane har under några års tid arbetat som demonstratör för allahanda produkter. Jag har skaffat mig en gedigen erfarenhet och prövat olika sätt att sätta varan i fokus och få denna såld. Jag skulle inte vilja påstå att jag är en fulländad demonstratris för då skulle jag inte sträva efter att bli bättre i mitt yrke. Det går alltid lära sig mer. Jag ser bland mina kollegor många duktiga men också många som stagnerat i sin yrkesroll. Viljan att lära och prestera är något jag själv tycker är viktigt för om man har ambitionen så försöker man i alla fall att göra det yttersta av sin demonstration.

Det är många faktorer förutöver demonstratrisens insats som spelar roll : alltifrån vecka, dag, tider vad för typ av kundkrets butiken har, vad för produkt man står med, pris och rabatterbjudande, demobordets placering samt den inverkan och effekt andra pågående kampanjer i media kan ha för att demonstrationen skall bli lyckad.
Allt har sin samverkan men jag tror ändå det viktigaste är att man väljer rätt demonstratris.

Demobolagen har många demonstratriser att hyra ut, men hur ofta vet man som bokare vem det är man får och vad denna står för.

Jag har samlat ihop ett litet ett axplock av omdömen(se referenser) som jag har fått från butik genom åren och man kan ställa sig frågan; vad är det då som gör att jag har fått dessa omdömen? Det tror jag beror på följande saker:

 • Jag använder min röst och röststyrka så att jag hörs ut i butiken och munnen den går konstant även om jag för stunden skulle sakna kunder vid mitt bord. Allt för att locka uppmärksamhet.
 • Jag är alltid påläst och utnyttjar den information jag har fått tillsammans med en stor portion humor.
 • Jag vågar bjuda på mig själv och showar gärna.
 • Jag är flexibel och lyhörd och rättar mitt sätt att informera efter de kunder jag har framför mitt bord.
 • Jag använder mig av rörelsemoment för att överraska och fånga uppmärksamhet.
 • Har jag inte kunder vid mitt bord går jag ut och fångar upp dem med brickan i högsta höjd.
 • Jag försöker att skapa dialog och få kunden att själv sälja varan inför andra kunder. Jag använder mig bland annat av ”ledande” intervjuteknik.
 • Jag använder mig av klassiska trick som att kunden själv får hålla i varan.
 • Jag ser till att fronta och hela tiden fylla på varor.
 • Inbjudande demobord är min specialitet. Man äter ju med ögat så tillsammans med frukt och grönsaker samt produkten dekorerar jag mitt bord. Allt för att varan skall profileras på bästa sätt.
 • Mina smakprover är hellre generösa än blygsamma då jag kan behålla kunden någon minut extra vid mitt bord och få varan såld.
 • Jag försöker hela tiden hitta nya argument och infallsvinklar till att belysa produkten och locka till köp.
 • Jag försöker att fixa allt själv och inte be personalen om hjälp.
 • Jag ringer alltid före demonstrationen till butiken för att se om jag kan påverka var mitt bord skall stå i butiken. Demobord mittemot chark eller kassa är för mig en fasa däremot vid mjölkavdelning, grönsaksavdelning underbart! Vidare kontrollerar jag att varor och dylikt har kommit och att dessa kommer att stå placerade bredvid mig.
 • Jag ser till att mina raster är korta, delar hellre upp lunchen i korta raster och går aldrig ifrån när det är mycket folk i butiken. Mitt bord skall vara aktivt.
 • Jag ser också till att skapa en bra kontakt med butikspersonalen

 

Demonstration 2

Demonstration 3

Demonstration 5

Demonstration 4

Välkomna!
Kontakta oss gärna för mer information:
Enklast : 0346/13495 alt 070-5458620
info@enargo.com